4
false
 • Lithuanian
 • English

straipsniai

 • antropologija
 • pantomima
 • teorijos
 • lėlės
 • asmenybės

apžvalgos

 • diskusijos
 • spektakliai
 • paskaitos
 • festivaliai
 • nerk į teatrą
 • teatrai

aktualijos

 • interviu
 • teatro klubas
 • trys viename

focus grupė

 • spektakliai
2014.11.20
teatras: teorijos
Studentų eksperimentas su "Barbora"
Justina Daugalaitė

1968 m. vienas garsiausių XX a. teatro teoretikų Peter Brook išleido knygą ,,Tuščia erdvė“. Šiame veikale jis aptarė keturis teatro tipus: gyvas, šventasis, grubusis ir negyvas. Sustokime ties negyvojo teatro modeliu. Dažniausiai tai valstybinis ar komercinis teatras - ,,sudūlėjęs“, pasenęs, besikartojantis. Toks, kuriame nėra jokios eksperimento dvasios, gelmės pajautimo ar ,,gaivaus“ kūrybiškumo. Kaip tai susiję su 2014 m. Jono Jurašo Nacionaliniame Kauno dramos teatre sukurtu spektakliu ,,Barbora“? Remiantis ketvirto kurso menotyros studentų įspūdžiais, būtent šis spektaklis ir galėtų būti...

Skaityti daugiau...
2012.01.31
teatras: asmenybės
Juozo Miltinio asmenybė ir teatro samprata (II)
Monika Jarulytė, Ieva Irkinaitė

Ankstesnė dalis: Juozo Miltinio asmenybė ir teatro samprata (I)   Miltinis sėmėsi idėjų iš užsienio kūrėjų, pats įgijo patirties Prancūzų modernistų teatre, tačiau nesekė viena kryptimi, pats susikonstravo požiūrį į teatrą, jį nuolat pildė ir tobulino. Kurdamas savo teatrą, jis konkrečiai neįvardino, kokiu metodu remiasi, tačiau tyrinėjant jo trupės repeticijas, kitų tyrinėtojų darbus bei jį pažinojusių žmonių atsiliepimus atsiskleidžia Miltinio teatrinis požiūris. Tai nuoseklus vieningos trupės kūrimas, dėmesys režisūriniam pasiruošimui, dramos analizei, intelektualinių pjesių pasirinkimas, aktoriaus vidinis ir...

Skaityti daugiau...

raktažodžiai: Juozas Miltinis, aktorius
2011.10.25
teatras: asmenybės
Juozo Miltinio asmenybė ir teatro samprata (I)
Monika Jarulytė, Ieva Irkinaitė

Juozo Miltinio teatro odisėja prasidėjusi 1940 metais provincialiame mieste Panevėžyje, visiems laikams įėjo ne tik į Lietuvos, bet ir Vakarų Europos teatro istoriją. Dažnai jis apibūdinamas kaip intelektualus menininkas, eruditas, stebinęs amžininkus pasaulėjauta ir teatrine kalba. Teatrologai ir kritikai, precedento Lietuvoje neturintį Panevėžio teatrą, dažniausiai vadina filosofiniu, nes režisierius siekė parodyti žmogui jo egzistencijos gelmes. „Vaizduoti ne buitį, o būtį.“ – kaip sakydavo pats J. Miltinis. Tai ir buvo didžiausias skirtumas tarp jo ir panašiu laiku kūrusių B. Dauguviečio ar K. Glinskio. Tai ir darė J. Miltinio...

Skaityti daugiau...

raktažodžiai: Juozas Miltinis
2011.09.27
teatras: teorijos
Jerzy Grotowski teatro samprata (III)
Ingrida Kazakevičiūtė, Rūta Morkūnaitė

Ankstesnės dalys: Jerzy Grotiwski teatro samprata (I) Jerzy Grotiwski teatro samprata (II)   Taip pat Grotowskio teatro sampratą įtakojo ir įvairių kultūrų ritualinės apeigos. Pasak Grotowskio, mitas, kuris dažniausiai ir būdavo ritualo pagrindas, yra įsikūnijęs į aktorių per jo veiksmus: kalbą, aimanas ir gestus. „Jeigu pirmykštės apeigos davė pagrindą teatrui atsirasti, tai, vadinasi, tik grįžtant prie ritualo, galima sukurti tą betarpiško, gyvo dalyvavimo ceremonialą, savotišką  bendravimo  būdą,  betarpišką,  atvirą,  nevaržomą  ir  autentišką teatrą.“[1]  Kaip...

Skaityti daugiau...
2011.09.13
teatras: teorijos
Feministinis teatras (III)
Austėja Bručaitė ir Laura Muraškaitė

Ankstesnės dalys: Feministinis teatras (I) Feministinis teatras (II)   Puikus pavyzdys – 1970 m. vienuolikos drąsių jaunų moterų suformuotas judėjimas It‘s All Right to be Woman Theatre, pradėjęs pasirodymus, kuriuose moterys liečia skirtingas savo kūno dalis, taip simboliškai atsiimdamos jas iš vyrų kolonizacijos. Šios šešerius metus egzistavusios trupės narės scenoje pasakojo realias savo gyvenimo istorijas įvairiausiose teatrui netradicinėse Niujorko vietose: moterų centruose, koledžuose, universitetuose... Savo pasirodymus vadino „istorijomis iš mūsų gyvenimo“, tik jas perkūrė į teatrinę...

Skaityti daugiau...

naujienlaiškis

paskutiniai pasisakymai diskusijose